ΦΟΡΕΙΣ

https://www.dimosmoschatou-tavrou.gr

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου συμβάλλει, εξαιτίας της νομικής του φύσης, στην προώθηση της συνεταιριστικής οικονομίας, με έμφαση στην προστασία του κλίματος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω σε κλιματικά ζητήματα.

Ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου έχει βασικό στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας σε τοπική κλίμακα.

Ο Δήμος έχει θέσει ως προτεραιότητα στην ατζέντα του την κλιματική προστασία και για τον λόγο αυτό, εκτός της σημαντικής του συμβολής στην υλοποίηση του έργου ως συμπράττων φορέας συνεισφέρει και στη βιωσιμότητά του έργου, καθώς προτίθεται να θεσμοθετήσει το Κλιματικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Στηρίζει το έργο μέσα από την Σχολική Επιτροπή του, που είναι αρμόδια για τη στήριξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής παρέμβασης και συμβάλλει στην προσέγγιση της ομάδας – στόχου της μαθητικής κοινότητας. Στηρίζει το έργο μέσα από το Πνευματικό του Κέντρο, ως υπεύθυνο για την ανάπτυξη πολιτιστικών δρώμενων αλλά και περιβαλλοντικών δράσεων και συμβάλλει στην προσέγγιση της ομάδας – στόχου των ηθοποιών και σκηνοθετών.

LOGO ANAPNOH

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Αστικός Κοινονικός Συνεταιρισμός ΑΝΑΠΝΟΗ αποτελεί φορέα με πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία σε ζητήματα περιβάλλοντος έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με φορείς της Αυτοδιοίκησης